Вътрешни ВиК мрежи 2021г.
(ВиК)

Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи